WEBOVÁ STRÁNKA PROJEKTU ISNOV PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ.

Děkujeme za pochopení.

 


 

Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina

ISNO (Integrovaný systém nakládání s odpady) jako takové představuje systém organizování odpadového hospodářství v daném regionu. Tento systém zajistí díky stanoveným procesům a požadovaným zařízením plynulý tok odpadů od jejich vzniku po jejich konečné využití či odstranění. 

ISNOV představuje soubor opatření, která by měla vést ke zkvalitnění nakládání s odpady v Kraji Vysočina. Jedná se především o předcházení vzniku odpadů, maximální míru vytřídění recyklovatelných složek odpadů a jejich následné využití, optimální využití zbytkového směsného komunálního odpadu a řešení problematiky biologicky rozložitelných odpadů.

Cílem ISNOV je zejména nalézt a realizovat takové řešení, které bude přijatelné z hlediska ekonomického, environmentálního a sociálního.

O projektu

Úkolem projektu ISNOV je definování optimálního systému nakládání s odpady v Kraji Vysočina, který bude v souladu s legislativou, ekonomicky, environmentální a sociálně přijatelný. Realizací projektu dojde ke stabilitě a udržitelnosti optimálního nakládání s odpady v kraji.

více

Cíl projektu

Cílem projektu je nastavení optimálního nakládání s odpady ve městech a obcích v Kraji Vysočina, stabilizace odpadového hospodářství a naplnění prioritních cílů plánu odpadového hospodářství v oblasti nakládání s komunálními odpady.

více

Kontakt

Sdružení obcí Vysočiny, z. s. p. o.

Matky Boží 1182/9

e-mail: martina.vrbova@volny.cz

více

Partneři projektu

Sdružení obcí Vysočiny Kraj Vysočina Regionální rozvojová agentura Energetická agentura Vysočiny

Sdružení obcí Vysočiny, z. s. p. o.
Matky Boží 1182/9, e-mail: martina.vrbova@volny.cz

Tvorba webových stránek: CzechProject spol. s r.o.. Redakční systém CPedit