Společné nakládání s odpady ISNOV

Na společném setkání na krajském úřadě v srpnu 2017 byla deklarována vůle společného postupu při energetickém využití komunálního odpadu. Kraj je ochoten pomoci společnému projektu a pro svá rozhodnutí potřebuje deklarovat vůli obcí a měst společný systém využívat. Bylo doporučeno, aby na jednotlivých ORP byla svolána jednání, kde by k takovéto diskusi a následně podpisu deklarace došlo.

vzor deklarace naleznete   zde

Prezentační materiály k tématu jsou k dispozici    zde   a zde

Podepsané deklarace zasílejte prosím na adresu:

SOV

Matky Boží 1182/9

58601 Jihlava

Nová studie na energetické využití odpadů

Uvedená studie se zabývá porovnáním různých možností energetického využívání směsného komunálního odpadu se zaměřením na možnou aplikovatelnost v podmínkách Kraje Vysočina. 

08. 04. 2014 | přečíst celý článek

Komise ISNOV

Dne 29.8.2013 byla na Valném shromáždění SOV navržena skupina odborníků, jejímž hlavním úkolem je v souladu s platnou legislativou navrhovat nezbytné kroky vedoucí k postupné realizaci ISNOV v Kraji Vysočina.

21. 01. 2014 | přečíst celý článek

1 2 3

Zeptejte se nás

Partneři projektu

Sdružení obcí Vysočiny Kraj Vysočina Regionální rozvojová agentura Energetická agentura Vysočiny

Sdružení obcí Vysočiny, z. s. p. o.
Čajkovského 37, 586 01 Jihlava, e-mail: isnov@eav.cz

Tvorba webových stránek: CzechProject spol. s r.o.. Redakční systém CPedit