Společné nakládání s odpady ISNOV

Na společném setkání na krajském úřadě v srpnu 2017 byla deklarována vůle společného postupu při energetickém využití komunálního odpadu. Kraj je ochoten pomoci společnému projektu a pro svá rozhodnutí potřebuje deklarovat vůli obcí a měst společný systém využívat. Bylo doporučeno, aby na jednotlivých ORP byla svolána jednání, kde by k takovéto diskusi a následně podpisu deklarace došlo.

vzor deklarace naleznete   zde

Prezentační materiály k tématu jsou k dispozici    zde   a zde

Podepsané deklarace zasílejte prosím na adresu:

SOV

Matky Boží 1182/9

58601 Jihlava

Cyklus pravidelných vzdělávacích akcí

V rámci Integrovaného systému nakládání s odpady Kraje Vysočina je naplánován Cyklus pravidelných vzdělávacích akcí (2016 - 2017). Akce budou probíhat ve vybraných městech: Jihlava, Třebíč, Pelhřimov, Žďár nad Sázavou a organizaci akcí zajišťuje agentura Zera. 

22. 01. 2016 | přečíst celý článek

Návštěva překladiště Olomouc - Chválkovice

 Pod záštitou Sdružení obcí Vysočina (SOV) se uskutečnila exkurze na překladiště odpadů v Olomouci-Chválkovicích. Exkurze proběhla ve dvou termínech, 10. 11. 2015 a 20.11.2015 a zúčastnili se jí zástupci obcí, Kraje Vysočina a předseda sdružení a primátor města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolf Chloupek.

07. 12. 2015 | přečíst celý článek

Ve Švýcarsku nemají žádné skládky odpadů

Sdružení obcí Vysočiny (SOV) uspořádalo ve dnech 14. – 16. 10. 2015 poznávací cestu do Německa a Švýcarska. Delegace pod vedením předsedy sdružení, primátora města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka, a radního Kraje Vysočina Zdeňka Chláda byla složena ze starostů obcí a z odborníků na problematiku nakládání s odpady. Během třídenní cesty se účastníci podrobně seznámili se způsoby nakládání s odpady v Německu a ve Švýcarsku. Nejdůležitějším cílem bylo porovnání postupů obvyklých v České republice se zahraničím a získání inspirace pro další rozvoj odpadového systému na Vysočině. Právě v navštívených zemích je nakládání s odpady řešeno s co největším důrazem na ochranu životního prostředí.

07. 12. 2015 | přečíst celý článek

POH ČR 2015

Na konci roku 2014 vyšlo ve Sbírce předpisů ČR Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky. Nový Plán odpadového hospodářství (POH) ČR je platný pro období 2015 – 2024. Hlavním cílem POH ČR je předcházení vzniku odpadů a zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů. V návaznosti na POH ČR musí být zpracovány POH jednotlivých krajů ČR, a to do 30.6.2016.

Více na http://www.tretiruka.cz/news/novy-odpadovy-plan-cr-vychazi-ve-sbirce/

28. 01. 2015 | přečíst celý článek

1 2 3

Zeptejte se nás

Partneři projektu

Sdružení obcí Vysočiny Kraj Vysočina Regionální rozvojová agentura Energetická agentura Vysočiny

Sdružení obcí Vysočiny, z. s. p. o.
Čajkovského 37, 586 01 Jihlava, e-mail: isnov@eav.cz

Tvorba webových stránek: CzechProject spol. s r.o.. Redakční systém CPedit